UYGULADIĞIMIZ TESTLER ve ÖLÇEKLER
 • ÇOCUK VE GENÇLERE UYGULANAN TEST VE ÖLÇEKLER
 • ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE)
 • METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
 • WISC-R ZEKA ÖLÇEĞİ
 • SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ
 • GELİŞİM TAKİBİ VE DANIŞMANLIĞI
 • 0-2 Yaş arası Bebekler İçin Gelişim Takibi ve Danışmanlığı
 • 2-6 Yaş Çocuklar İçin Gelişim Takibi ve Danışmanlığı
 • 6-12 Yaş Okul Dönemi Çocuklar İçin Gelişim Takibi ve Danışmanlığı
 • FARKLI GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLAR
 • Dil ve Konuşma Bozukluğu İçin Testler (kekemelik ,ses iletim bozukluğu)
 • Yetişkinlere Yönelik Uygulanan Test Ve Ölçekler :
 • SCL90-R (Symton Chek List) Psikolojik Belirti Tarama Testi
 • Sosyal Sorun Çözme Envanteri,
 • Duygu Gereksinimi Ölçeği,
 • Öz Denetim Ölçeği,
 • Cinsel Tutum Ölçeği,
 • Cinsel Doyum Ölçeği
 • Edilgenlik, Girişkenlik ve Saldırganlık Ölçeği.