BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜ BiREYLERE HiZMET VERECEK BAKIM ELEMANI YETiŞTiRME KURSU
PROGRAMIN ADI :Bakıma Muhtaç Özürlü Bireylere Hizmet Verecek Bakım  Elemanı Yetiştirme  Kursu

PROGRAM DÜZEYİ : En az ilkokul mezunu olan bireyler katılabilir.

PROGRAMIN SÜRESİ 390 saat (240 saat TEORİK,150 saat UYGULAMALI)

 PROGRAMIN ÜCRETİ 

 1.MODÜL: A)GİRİŞ:

 1.1)PROGRAMIN AMACI VE HEDEFİ.

1.2)TEMEL İNSAN GEREKSİNİMLERİ.

1.3)ÖZGÜRLÜLÜĞE GENEL BAKIŞ.

1.4)BAKIM HİZMETLERİ(EVDE VE KURUMDA BAKIM).

1.5)BAKICI PERSONEL GÖREV ALIMI VE TANIMI.

1.6)ETİK İLKE VE KURALLAR.

B)GENEL İNSAN SAĞLIĞI VE GELİŞİM

1.GENEL SAĞLIK BİLGİLERİ.

2.GELİŞİM ALANLARI.

2.1.PSİKOMOTOR GELİŞİM.

2.2.SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM.

2.3.BİLİŞSEL VE DİL GELİŞİM.

2.4.CİNSEL GELİŞİM.

 

2.MODÜL: ÖZÜRLÜLÜK

 1.ÖZÜRLÜLÜK VE NEDENLERİ.

2.ÖZÜRLÜLÜK TÜRLERİ VE YAŞ DÖNEMLERİNE GÖRE

ÖZELLİKLERİ.

2.1.ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER.

2.2.ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLER.

2.3.GÖRME ÖZÜRLÜLER.

2.4.İŞİTME ÖZÜRLÜLER.

2.5.DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU OLANLAR.

2.6.RUHSAL VE DUYGUSAL ÖZÜRLÜLER.

2.7.SÜREĞEN HASTALIKLAR.

3.BİRDEN FAZLA ÖZÜRLÜLÜK.

4.BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜ.

5.ÖZÜRLÜ BİREYİN YASAL HAKLARI.

6.ÖZÜRLÜ BİREYİN İHMAL VE İSTİSMARLARIN ÖNLENMESİ.

 

3.MODÜL: ÖZÜR VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ:

 1.ÖGRENME VE ÖĞRETME SÜRECİNİN ÖZELLİKLERİ.

2.TUVALET  EĞİTİMİ.

3.EĞİTİM MATERYALLERİ VE OYUNCAKLAR.

4.İLETİŞİM YÖNTEMLERİ (SÖZLÜ, YAZILI, İŞARET  v.b)VE

TEKNOLOJİNİN KULLANILMASI.

5.DAVRANIŞ ÇEŞİTLERİ:

5.1.OLUMLU DAVRANIŞLAR.

5.2.OLUMSUZ DAVRANIŞLAR.

5.3.OLUMLU DAVRANIŞLARIN DESTEKLENMESİ.

 

4.MODÜL: A)ÖZÜRLÜ BİREYİN BAKIMI:

1.KİŞİSEL BAKIM VE ÖNEMİ.

2.BESLENMENİN ÖNEMİ.

2.1.YEME VE İÇME İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ.

2.2.YEMEK HAZIRLAMA/SERVİS.

2.3.DİYETE UYGUN YEMEK HAZIRLAMA.

3.KİŞİSEL HİJYENİN ÖNEMİ.

3.1.SAÇ BAKIMI.

3.2.EL,YÜZ VE AYAK TEMİZLİĞİ.

3.3.DİŞ TEMİZLİĞİVE DİŞ PROTEZİ BAKIMI.

3.4.TIRNAK KESİMİ.

3.5.ELBİSE GİYDİRME VE ÇIKARMA.

3.6.SAKAL TRAŞI.

3.7.TUVALET İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ VE TEMİZLİĞİ.

3.8.PED,HASTA BEZ v.b. KULLANIMI.

3.9.BANYO YAPTIRMA.

3.10.BURUN VE KULAK TEMİZLİĞİ.

3.11.İSTENMEYEN TÜYLERİN TEMİZLİĞİ.

4.HAREKET SINIRLILIĞIN VE İSTENMEYEN HAREKETLERİN ETKİLERİ.

5.TEKNOLOJİ  KULLANIMI(TELEFON,ÇAMAŞIR MAKİNESİ v.b.)

6.SOSYAL MEKANLARI VE ULAŞIM ARAÇLARINI KULLANABİLME.

7.EVİN DÜZENİN KORUNMASI.

8.YAŞAM BULGULARINI İZLEME VE ACİL DURUMDA İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRME.

9.BAKIMA MUHTAÇ BİREY İÇİN UZMANLAR TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEN TEDAVİNİN İZLENMESİ.

10.ÖZÜRLÜLÜĞÜN KULLANDIĞI YARDIMCI ARAÇ-GEREÇ VE CİHAZLARIN KULLANIMI.

 

B)PSİKO-SOSYAL İHTİYAÇLAR:

1)STRESLE BAŞA ÇIKMA(ÖZÜRLÜ-AİLE-BAKIM ELEMANI)

2)ÖZÜRLÜ BİREYİN ÖZRÜNE İLİŞKİN TEPKİLERİ

2.1.ÖZÜRLÜLÜĞÜ KABULLENMESİ VEYA REDDETMESİ.

2.2.SOSYAL ÇEVREYE UYUM.

3.ÖZÜRLÜ BİREYİN PSİKO-SOSYAL İHTİYAÇLARI.

3.1.DUYGUSAL GEREKSİNİMLERİ.

3.2.AKRAN İLİŞKİLERİ.

3.3.BEKLENTİLERİ.

3.4.GELECEK PLANLARI.

3.5.MESLEKİ İHTİYAÇLARI.

3.6.EKONOMİK İHTİYAÇLARI.

3.7.SOSYAL İHTİYAÇLARI.

3.8.TOPLUMLA BÜTÜNLEŞME.

3.9.ÖZÜRLÜLÜK DURUMUNA GÖRE DEĞİŞEN KOŞULLARA.

3.10.UYUM.

3.11.EVLİLİK.

3.12.ÇOCUK SAHİBİ OLMA/OLAMAMA.

4.ÖZÜRLÜ BİREYİN OLASI PSİKOLOJİK SORUNLARI.

4.1.PSİKOLOJİK YARDIMA YÖNLENDİRME.

4.2.PSİKOLOJİK YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİNİ

DESTEKLEME.

 

5.MODÜL: ÖZÜRLÜ BİREYİN AİLESİ:

1.ÖZÜRLÜ BİREY/BİREYLERE SAHİP AİLELERDE ÖZÜRLÜNÜN BAKIMINI ÜSTLENEN KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE İHTİYAÇLARI.

2.ÖZÜRLÜ BİREY / BİREYLERE SAHİP AİLELERİN ÖZELLİKLERİ VE ÖZÜRLÜLÜĞE İLİŞKİN TEPKİ VE TUTUMLARI.

2.1.ŞOKA GİRME.

2.2.REDETME

2.3.KABULLENME.

2.4.TÜKENMİŞLİK.

2.5.HER YAŞ DÖNEMİNDE YENİDEN KABUL.

2.6.BİRLİKTE YAŞAMAYI ÖĞRENME.

2.7.GELECEKLE İLGİLİ BEKLENTİ VE KAYGILAR.

3.AİLE İLE İŞBİRLİĞİ  İÇİNDE ÇALIŞMA VE AİLENİN KATILIMININ SAĞLANMASI.

 

6.MODÜL:A)ÖZÜRLÜ BİREYE YÖNELİK AKTİVİTELER:

1.SOSYAL AKTİVİTELER( EV ZİYARETİ,ALIŞ-VERİŞ v.b.)

2.KÜLTÜREL AKTİVİTELER(KİTAP OKUMA,GEZİLER v.b)

3.SPORTİF AKTİVİTELER(OYUN OYNAMA,SPOR v.b)

4.SANATSAL AKTİVİTELER(MÜZİK,RESİM v.b)

 B)TEMEL İLK YARDIM UYGULAMALARI:

 1.İLK YARDIM VE TEMEL UYGULAMALARI.

2.KANAMALARDA İLK YARDIM.

3.YARALANMALARDA İLK YARDIM.

4.YANIK,DONMA VE SICAK ÇARPMALARINDA İLK YARDIM.

5.KIRIK,ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLK YARDIM.

6.ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

7.HAYVAN ISIRMALARINDA İLK YARDIM.

8.GÖZ,KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLK

YARDIM.

9.BOĞULMALARDA İLK YARDIM.

10.HASTA-YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ.

 

C)GÜVENLİ ÇEVRE:

 1.BİREYİN SAĞLIĞINI KORUYUCU VE GELİŞTİRİCİ ÇEVRESEL ÖNLEMLER.

2.ÇEVRENİN ÖZÜRLÜ BİREYİN İHTİYAÇLARINA VE ÖZELLİKLERİNE UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ

3.YAŞANILAN ORTAMIN TEMİZLİĞİ, DÜZENLENMESİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR.

4.ÖZÜRLÜNÜN KULLANDIĞI ARAÇ-GEREÇ VE CİHAZLARIN KULLANIMI, SAKLANMASI VE BAKIMI.

5.TIBBİ BAKIM MALZEMELERİNİN KULLANIMI, SAKLANMASI VE İMHASI.