CİNSEL DANIŞMANLIK EĞİTİMİ
Cinsel işlev bozukluklarının gelişiminde cinsel bilgi eksikliği, cinsellikle ilgili yanlış inanışlar, basit cinsel sorunun ihmal edilmesi, cinsel iletişimde aksaklıklar ya da partnerdeki cinsel sorun varlığı önemli nedenlerdendir. Zamanında yapılan cinsel danışmanlık birçok sorunun yerleşik cinsel işlev bozukluğu olmadan düzelmesini sağlar. Benzer şekilde toplumun/bireylerin çocukluktan yaşlılığa kadar yaşam dönemlerindeki cinsel değişiklikler ile ilgili zamanında doğru bilgi ile buluşturulması bir işlev bozukluğunun tedavisine göre koruyucu sağlık açısından çok daha işlevsel bir müdahaledir. Okullar, halk sağlığı birimleri, üreme sağlığı birimleri, hastaneler, ruh sağlığı birimlerinde yapılacak cinsel danışmanlıklar, cinsel sağlık alanında koruyucu ve tedavi edici hizmetin gövdesini oluşturacaktır.


Ülkemizde cinsel sağlık alanında cinsel danışmanlık yapabilecek düzeyde yetişmiş profesyonel sayısı oldukça azdır. Cinsel İşlev Bozuklukları tedavi kurumları ise sayıca yetersiz olduklarından genel cinsel danışmanlık hizmeti yükünü karşılayamamaktadırlar. Bu amaçla Akademi Yetkin tarafından kapsamlı bir “cinsel danışmanlık modülü” hazırlanmıştır. Klinik çalışanları, ruh sağlığı profesyonelleri, bakım hizmetleri ile eğitim sektöründe ve danışmanlık ünitelerinde çalışanların katılımı hedeflenmiştir 

Bu eğitim ile katılımcıların, cinsel sorun ile başvuran bireylere, uygun tanısal değerlendirmeyi, cinsel sorunun klinik önemini ve cinsel soruna yönelik bilgilendirme oturumlarını, basit cinsel sorunlara müdahaleyi, sorunun tedavisi konusunda yönlendirme ve bilgilendirmeleri yapabilmeleri, hasta ve genel/özel gruplara (toplum, öğrenci, hasta, meslek grupları) ve bireylere yönelik cinsel eğitim programları düzenleme ve yürütmelerini, kurumlarda cinsel soruna yönelik müdahaleyi sağlayacak bilgi ve becerinin kazandırılması amaçlanmıştır. 


EĞİTİM SÜRESİ :

Modülü toplam 6 gün sürmektedir. 60 saat 50 saat kuramsal cinsel danışmanlık eğitimi 10 saat uygulama / Süpervizyon

Eğitime Kimler Katılabilir: Üniversitenin Tıp,psikoloji,Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik,Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezunlar ile Aile Danışmanlığı Sertifikası olanlar katılabilirler.

 

Kayıt İçin İstenilen Evraklar:

 • Lisans Diploması ,
 • Nüfus Cüzdanın Önlü arkalı fotokopisi
 • Kayıt Formu

   Eğitimin İçeriği
 • Cinsellik
 • Yakın İlişkiler
 • Güzel Sevişme
 • Cinsel Anatomi ve Fizyoloji
 • Psikoseksüel Gelişim
 • Yanlış Cinsel İnanışlar
 • Cinsel Kimlik ve Cinsel Roller
 • Cinsel Gelişimin Temel Taşları
 • Cinsiyet ve Cinsel Kimlik Farklılıkları
 • Cinsel Davranışlar
 • Cinsel Sorunda Danışmanlık kavramı
 • Danışmanlıkta Etik Kodlar/Etik Sorunlar
 • Cinsel Sorunda Konuşma Becerisi
 • Cinsel Soruna Yaklaşım/Öykü
 • Cinsel Danışmanlıkta Kullanılan Ölçekler
 • Cinsel Danışmanlıkta Verilen Egzersizler
 • Cinsel Fizyoloji Bilgilendirme
 • Yaşam Dönemleri ve Cinsellik
 • Sağlık Sorunları ve Cinsellik
 • Kültürün Cinselliğe Etkisi
 • Cinsel Sorun İle Başvuranlarda Tanı-Ayırıcı Tanı
 • Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Parafililer
 • Cinsel Travmalar
 • Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
 • Güvenli Cinsellik
 • Yanlış Cinsel İnanışlar İle Çalışma
 • Erkek Cinsel Sorunları ve Danışmanlık
 • Kadın Cinsel Sorunları ve Danışmanlık
 • Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimlik Farklılıklarında Danışmanlık
 • Her İki Partnerde Cinsel Sorun
 • Çocuklarda Cinsel Kimliğin Gelişim Evrelerinde Ebeveynlere Danışmanlık
 • Ergenlerde Cinsel Bilgilendirme
 • Okullarda cinsel danışmanlık
 • Özel Gruplarda Cinsel Danışmanlık
 • Vaka Sunumları & Uygulamaları

Program Sonunda Kazanımlar:

 Cinsel soruna yönelik müdahaleyi sağlayacak bilgi ve becerinin kazandırılması. 

Katılımcılara Üniversiteden Cinsel Danışmanlık Katılım Sertifikası verilecektir.

Eğitim Belgesi:

Cinsel Danışmanlık Katılım Sertifika (Üniversite)