ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ EĞİTİMİ
ÇOCUK TESTLERİ EĞİTİMİ

Çocukları sağlıklı bir şekilde gözlemlemek ve gelişimlerini takip edebilmek için birtakım değerlendirme araçlarını bilmek ve bunları etkili bir şekilde kullanabilmek için yeterli donanıma/bilgi ve beceriye sahip olmak gereklidir. Normal ve normal dışı davranış gösteren tüm çocukların gelişim takibinin yapılabilmesi ve normal seyrinde gitmeyen gelişim alanlarının saptanabilmesi için uygun değerlendirme aracının kullanılabilmesi oldukça önem taşır. Takvim yaşına uygun beklenen gelişimi göstermeyen çocukların erken dönemde keşfedilip, gelişim değerlendirmelerinin yapılıp, gerekli olduğu takdirde uygun yönlendirme ve müdahaleleri sağlıklı gözlem ve değerlendirme açısından önemlidir.

MODÜL 1: Çocuk ve Aile ile Görüşme ve Değerlendirme Teknikleri

·         Çocuk ve Aile ile Görüşme ve Değerlendirme Teknikleri

·         Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

·         Gesell Gelişim Figürleri Testi

·         Peabody Resim Kelime Tanıma Testi

·         Resim Çizme Testleri

·         Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

·         Cümle Tamamlama Testi

·         Rapor Yazma ve Uygulama Etiği

·         Süper-vizyon

Süre: 2 gün

Tarih: Kayıtlarımız Devam Etmektedir.

Saat: 10.00 / 18.00

Verilecek Belge:  ÜNİVERSİTE onaylı SERTİFİKA verilecektir.

*Test materyalleri eğitim ücretine dâhildir.

 

MODÜL 2: ÇOCUKLAR İÇİN ALGI TESTİ ( C.A.T) EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği

·         Projektif Teknikler

·         C.A.T testi ile ilgili genel bilgi

·         Tarihçe

·         Testin uygulanma şekli

·         C.A.T kartlarının incelenmesi

·         C.A.T kartlarının yorumu

·         Vaka örnekleri

·         Rapor düzenlenme

·         Süper-vizyon 

KİMLER KATILABİLİR: Aile Danışmanları, Psikoloji, PDR, Okul Öncesi Öğretmenleri., Çocuk Gelişimi Öğretmenleri, Sosyal Hizmet Uzmanları. Mezunları ve ilgili bölümlerin son sınıfı öğrencileri katılabilir.

Süre: 2 gün

Ücret: 850 TL

Verilecek Belge: ÜNİVERSİTE onaylı SERTİFİKA verilecektir.