İLERİ AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI(2 Modül)
MODÜL 1: AİLE DANIŞMANLIĞINDA KULANILAN UYGULAMALI TEKNİKLER

1-ADLERYEN TEKNİKLERİ (1 gün)

      Aile konseyi

      Erken hatırlatmalar

      Tipik gün

      Takım Yıldızı

2-DAVRANIŞÇI TEKNİKLER (1 gün)

      İlgi günleri

      Tamamlanmamış cümleler

      Yönlendirilmiş Hayal kurma

      Karşılıklı Kontrat yapma

      Neşeli Akordeon

3-YAPISAL TEKNİKLER (1 gün)

     Stresi arttırma

     Sınırları belirleme

     Bakım günleri

     Aile öğle yemeği

     Rol değişimi

     İlişki günlüğü

     Süre tutarak tartışma

4-YAŞANTISAL  TEKNİKLER (1 gün)

    Aile yaşam gerçeği

    Dokunma

    Mizah

    Heykel

    Aile sahnesi

    İpler

5-STRATEJİK TEKNİKLER (1 gün)

    Yeniden çerçeveleme

     Etiketleme

     Talimatlar

     Çelişkisel talimatlar

     Engelleme

6-ORTAK KULLANILAN TEKNİKLER (1 gün)

     Çelişki

     Liman

     Yaşam ırmağı

     Fotoğraflar

     İki ev

     Sıcak patates

     Yaşam çizgisi

 

Eğitimci                      : Yrd.Doç.Dr.Zekavet KABASAKAL

Katılımcılar                : Aile Danışmanları, Psikoloji, PDR, Sosyal Hizmet Uzm. mezunları ve ilgili bölümlerin son sınıfı öğrencileri.

Süre                            : 6 gün

Ücret                           : 750 TL 

Verilecek Belge        : ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKA VERİLECEKTİR

 

Modül 2: AİLE DANIŞMANLIĞI SÜRECİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARININ KULLANIMI (2 Gün)

Bu modül; aile danışmanlığının başlangıç düzeyinden itibaren sürecin doğru yönlendirilmesi amacıyla aile danışmanları tarafından kullanılabilecek ölçekler  üzerinde yapılacak çalışmalardan oluşmaktadır.

Ele alınacak ölçekler:

1-       Kök Aile

2-       Aile değerlendirme ölçeği

3-       Yaşam amaçları ölçeği

4-       Koruyucu aile ölçeği

5-       Algılanan  aile yakınları ölçeği

6-       Evlilik uyum  ölçeği

7-       Problem çözme becerileri ölçeği

8-       Çocukların evlilik çatışmasını algılama ölçeği

9-       Aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutum ölçeği

10-   Anne-baba tutum ölçeği

Eğitimci                      : Yrd.Doç.Dr.Zekavet KABASAKAL

Katılımcılar                : Aile Danışmanları, Psikoloji, PDR, Sosyal Hizmet Uzm. mezunları ve ilgili bölümlerin son sınıfı öğrencileri.

Süre                            : 2 gün

Ücret                          : 250 TL 

Verilecek Belge       : ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKA VERİLECEKTİR

 

 

MODÜL 3-AİLE PSİKO EĞİTİM GRUBU UYGULAMALARI (2 gün)

ERGENLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEDE AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI

Programın Hedefi: Aile danışmanlığı hizmeti vermekte veya verecek olan meslek elemanlarının, aile danışmanlığı sürecinde çocuk ve ergenlerin yaşadıkları davranışal problemlerin ele alınmasında ailelere beceri kazandırmak amacıyla aile eğitim programının uygulanması konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak.

Programın İçeriği:

1.       Oturum: Grup oluşturma, problem çözme ölçeği  uygulama

2.       Oturum: Problem çözme

3.       Oturum: Problemi fark etme

4.     Oturum: Problemi tanımlama ve formüle etme

5.       Oturum: Alternatif çözümlerin üretilmesi

6.       Oturum: Karar verme

7.       Oturum: Çözümün uygulanması ve doğrulama

8.       Oturum: Bireysel hedefe ulaşma

9.       Oturum: Yeniden yapılandırma

10.   Oturum: Değerlendirme

Eğitimci                      : Yrd.Doç.Dr.Zekavet KABASAKAL

Katılımcılar                : Aile Danışmanları, Psikoloji, PDR, Sosyal Hizmet Uzm. mezunları ve ilgili bölümlerin son sınıfı öğrencileri.

Süre                            : 2 gün

Ücret                           : 250 TL