İŞARET DİLİ TEMEL EĞİTİM SERTİFİKASI
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ONAYLI SERTİFİKA

 

İŞARET DİLİ TEMEL EĞİTİM SERTİFİKASI

 

İşaret Dili Temel Eğitimi, Türkiye’de ilk kez bir uzaktan eğitim programı ile Akademi Yetkin tarafından düzenlenmektedir.


İşaret Dili, işitme engellilerce kullanılan, duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçların ifade edilmesi amacıyla görsel ve jestsel biçime dayanan dili ifade etmektedir. Farklı ülkelerin farklı işaret dilleri vardır. Her işaret dilinin kendine özgü dil bilgisi kuralları olduğu gibi, her kavram için kullanılan işaretler de kendi kullanıcıları arasında ortaktır.


Türk işaret dili hakkında, en önemli adımlardan biri 1 Temmuz 2005’te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”dur. Engellilerin ayrımcılık görmemesi esasına dayandırılan bu kanun, Türk İşaret Dili’ni ilgilendiren ve ‘Türk İşaret Dili’ ibaresinin geçtiği Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çıkan ilk kanundur.


Programın Amacı

Akademi Yetkin’in düzenlediği ve Türkiye’de ilk kez uygulanan bu sertifika programının amacı, Türk İşaret Dili’ni öğrenmek isteyenlerin zaman-mekân sınırlılıklarını aşarak, onların bu alanda yapacakları ileri çalışmalara uzaktan eğitimle yardımcı olmak, temel hazırlamaktır. Eğitim sonunda üniversite sertifikası verilecektir.

 

KAMU VE ÖZEL KURUMLARDA İSTİHDAM EDİLEBİLİRSİNİZ

İşaret Dili bilen bireyler özel sektör ve kamu kurum kuruluşlarında işitme engelli vatandaşa hizmet amaçlı istihdam edilirler. İşaret Dili temel eğitimi alan bireyler öncelikle güncel hayatta sık kullanılan terimleri öğrenirler ve temel seviye ile işitme engeli olanlar ile işaret dili sayesinde rahatlıkla iletişime geçebilirler. Adliyelerde bilirkişi olarak görev alabilirler.
- Noterden tasdikli yeminli tercümanlar Tapu Daireleri, Karakollar, Hastaneler, Bankalar vs... (Yeminli Tercümanlar sahip oldukları sertifikaları noterden onaylatarak yeminli tercümanlık yapabilmektedirler.)
- Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun ulusal ve uluslararası gerçekleştirdiği tüm spor dallarında görevlendirilmek üzere spor organizasyonlarında tercüman olarak spor kulüplerine hizmet vermektedirler.
- Dernek ve Spor Kulüplerinde işitme engelli vatandaşlarımıza günlük hayatlarında yardımcı olmak üzere aylık ücretle veya günlük ücretle hizmet vermektedirler.

İşaret Dili bilen bireyler özel sektör ve kamu kurum kuruluşlarında işitme engelli vatandaşa hizmet amaçlı istihdam edilirler. İşaret Dili temel eğitimi alan bireyler öncelikle güncel hayatta sık kullanılan terimleri öğrenirler ve temel seviye ile işitme engeli olanlar ile işaret dili sayesinde rahatlıkla iletişime geçebilirler.

 

İŞARET DİLİ SERTİFİKASINA KİMLER KATILABİLİR

- En az okur yazarlık seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- İşaret Dili Sertifikası almak isteyenler,
- İşaret Dili ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

İŞARET DİLİ SERTİFİKASI ÜCRETİ :
Programın süresi
Program süresi 32 saattir.

Program, Öğretim Yönetim Sistemi Örgün Eğitim / Uzaktan Eğitim Şeklinde Katılımcıların tercihen bağlı bir şekilde yürütülecektir. 

Sertifika Programı Kapsamındaki Dersler

1.    Tarihçe

2.    Alfabe

3.    Basit Cümle Yapıları

4.    Soru Cümleleri

5.    Olumsuz Yapılar

6.    Sıfatlar

7.    Fiiller

8.    Diyalog Örnekleri

 

Programın Kazanımları:
Programın sonunda katılımcılar;

1) Türk İşaret Dili’nin temel bilgilerini doğru bir şekilde öğrenimini gerçekleştirecektir.

2)İşaret diliyle kendini ifade etme, toplumla iletişim kurabilme olanaklarına kavuşacak,

Toplumsal iletişime katkıda bulunabileceklerdir.

Program sonunda İşaret Dili Temel Eğitim Katılım Sertifikası Verilecektir.

 


Sertifika Alma Hakkı
Sistemde sunulan eğitim materyallerini gözden geçirmek,