KİŞİSEL GELİŞİM VE DEĞİŞİM PROGRAMI
PROGRAMIN ADI : KİŞİSEL GELİŞİM VE DEĞİŞİM PROGRAMI

PROGRAM DÜZEYİ : Kişisel Gelişimle İlgilenen Herkes.

PROGRAMIN SÜRESİ 30 SAAT

 PROGRAMIN ÜCRETİ/KİŞİ 

 1.Etkili İletişim Bilinci.

 2.Ben Kimim?

3.Etkili İletişim Teknikleri.

4.Yaratıcı Drama.

5.Uygulamalarla Etkili İletişim Bilinci.

6.İletişim Engelleri.

7.İlişkilerde Rolüm (Kişilerarası İlişkilerin Geliştirilmesi).

8.Yararlı iletişim teknikleri(dinleme, yapıcı tartışma, doğru eleştiri yapabilme, soru  sorma       teknikleri, fikir geliştirme).

9.Empati.

10.Beden Dilini Etkin Kullanma ve Analiz Edebilme Becerisi.

11.İkna Yöntemleri.

12.Hayır diyebilmek.

13.Stres Yönetimi.

14.Öfke Yönetimi.

15.Zaman Yönetimi.

16.Etkili Sunum Teknikleri.

17.Etkili Konuşma Teknikleri