PSİKOLOJİK TRAVMA ve KRİZE MÜDAHALE UZMANLIĞI EĞİTİMİ(4 Modül)
MODÜL 1.           

1) Travma Temel Bilgiler

2) Çocuklarda Ölüm ve Yas Kavramı

3) Travmatik Birey ve Aile

4) Kriz Süreci Yönetimi

5) Basic Ph+                       

MODÜL.2            

1) İyileştirici Hikayeler Sunum

2) İyileştirici Hikayeler ( örnek çalışmalar ve uygulama)

3) Travma  Sonrası Toparlanma Teknikleri

4) Rüya Çalışması

MODÜL.3            

1) Çocuk ve Yetişkinlerde Art Terapi Kullanımı

2) Korku ve Uyarılmışlık Durumlarında Kontrolü Sağlama

3) Travmatik Anı ile İmgeleme Çalışmaları

4) Travmatik Yaşantılardan Kaçınma Çalışmaları

5) Çocuk ve Yasta Aileye Destek ve Bilgilendirme

MODÜL.4           

1) Debrifing  (Psikolojik Bilgilendirme ve Anlamlandırma Toplantısı)            

2) Debrifing Aşamaları ve örnekleri

3) Debrifing  Odaklı Bireysel Görüşme

4) Debrifing Grup Görüşme Uygulaması

5) Travma ve Krize Müdahale Protokol Örnekleri ve Yol Haritaları ile Form  Örneklerinin Paylaşılması

Eğitimciler                   : PDR.Abdullah Aydın-Uzm.PDR.İsmail Sav

Katılımcılar                  : Aile Danışmanları, Psikoloji, PDR, Sosyal Hizmet Uzm. mezunları ve ilgili bölümlerin son sınıfı öğrencileri.

Süre                            : 4 gün

Ücret                           :