YAS SÜREÇLERİNE MÜDAHALE PROGRAMI (2 Modül)
MODÜL 1:

1) İnsanlık Tarihi;  Ölüm ve Kayıplar

2) Yas Süreci,  Yas Tepkileri, Yas Danışmanlığı

3) Komplike Gecikmiş Yas Tepkileri

4) Yas Süreçlerinde Aile Sistemleri ( Bağlanma ve Kayıp, Yas Süreçleri)

5) Çocuk Ölümü, Ebeveyn Kaybı, Kardeş Ölümü

MODÜL 2:

1) Travmatik Durumlarda Yas Tepkileri (İntihar, Cinayet, Ani bebek ölümü, kürtaj,Hastalıklarda Terminal dönemler, kanser, aids v.b.)

2) Yas Danışmanlığında Kullanılabilecek teknikler (Sembol ve metafor kullanımı- Rol play- Boş Sandalye- Reframing- yönlendirilmiş Hayal- Bilişsel Yapılandırma)

3) Danışmanın Yas Süreci

4) Yas danışmanlığı öncesi ilk görüşme

5) Yas sürecine müdahale teknikleri, (örnek vakalar üzerinden )    

Eğitimciler                   : PDR.Abdullah Aydın-Uzm.PDR.İsmail Sav

Katılımcılar                  : Aile Danışmanları, Psikoloji, PDR, Sosyal Hizmet Uzm. mezunları ve ilgili bölümlerin son sınıfı öğrencileri.

Süre                            : 2 gün