YETİŞKİN DEĞERLENDİRME TESTLERİ EĞİTİMİ(4 Modül)
MODÜL 1 :T.A.T. (TEMATİK ALGILAMA TESTİ)

Ölçtüğü nitelik              :Kişiliğin dinamikleri

Ölçek Türü                    :Sözel test.Bireysel olarak uygulanır.

Kimlere Uygulanabildiği:Yetişkinlere

Uygulama Süresi          :Zaman sınırlamsı yoktur.

Kapsamı                      :Projektif yaklaşımlı olan test ,üzerinde resimler bulunan 30 karttan oluşur.

Uygulanışı                    :Bireyin kartlardaki resimlerden hikaye oluşturması sağlanır.

Uygulayan Niteliği ve Eğitimi:Ölçeğin kullanımı ve yorumlanması için yakın denetimli özel eğitim gerekir.

Süre                            :  4 gün

Verilecek Belge        :  ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKA

 

MODÜL 2 :WECHSLER YETİŞKİNLER İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ (WAIS-R)

Ölçtüğü nitelik              :Zeka

Ölçek türü                    :Sözel ve performans testi.Bireysel olarak uygulanır.

Kimlere uygulanabildiği:16 yaş üstü bireylere

Uygulama süresi           :Yaklaşık 60-70 dk.

 

     Sözel alt testlerden biri,performans alt testlerinin tümü sürelidir.

          KAPSAMI:Ölçek sözel ve performans becerilerini içeren 10 alt testten oluşur.

       A)  SÖZEL

             1.GENEL BİLGİ

             2.BENZERLİKLER

             3.ARİTMETİK

             4.YARGILAMA

             5.SAYI DİZİSİ

 

B)  PERFORMANS

              1.RESİM TAMAMLAMA

              2.RESİM DÜZENLEME

              3.KÜPLERLE DESEN

              4.PARÇA BİRLEŞTİRME

              5.ŞİFRE

Materyali                                              :Özel test çantası içinde;Yönerge,sorular ve normları içeren test el kitabı soru ve yanıt formu,çeşitli resim kartları, küp bloklar.

Uygulayıcının Niteliği Ve Eğitimi:Ölçeğin kullanımı için dikkatlice denetlenen özel eğitim gereklidir.

Süre                            :2 gün

Verilecek Belge        :ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKA

 

MODÜL 3:MMPI (MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ)

Ölçtüğü nitelik              :Kişilik ve kişilik nitelikleri.

Ölçek türü                                :Kağıt-kalem testi.Bireysel ve grup olarak uygulanabilir.

Kimlere uygulanabildiği:16 yaş üstü en az orta eğitim seviyesindeki bireylere uy-gulanır.

Uygulama süresi                       :Zaman sınırlaması yok.1,5-2 saatte uygulanabilir.

Kapsamı                                  :Envanterin,sağlığı,psikosomatik belirtileri,motor bozukluklar,cinsel,dini,politik ve sosyal tutumlar,eğitimsel,ailevi ve evlilik sorunları ile çeşitli nevrotik ve psikotik eğilimleri ölçmeyi amaçlayan 566 maddesi ,10 klinik ve 3 geçerlik alt testi vardır.

 

   A)Klinik alt testler:

                         1.HİPOKONDRİ

                         2.DEPRESYON

                         3.HISTERİ

                         4.PSİKOPATİK SAPMA

                         5.MASKULINITE FEMNİTE

                         6.PARANOYA

                         7.PSİKASTENİ

                         8.ŞİZOFRENİ

                         9.HİPOMONİ

                        10.SOSYAL İÇEDÖNÜKLÜK

  B)Geçerlik alt testleri:

                          L_(YANLEN) ALT TESTİ

                          F_TESTİ

                          K_TESTİ

Materyali:Soru formu,yanıt kağıdı,profil kağıdı ve yanıt anahtarı.

Uygulayıcının niteliği     :Envanterin uygulanması için değil,ancak puanların yorumlanması için yakın denetimli özel eğitim gerekir.

Süre                            : 4 gün

Verilecek Belge        : ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKA

 

 

MODÜL 4 :

1.KKM (KISA KOGNİTİF MUAYENE)

Ölçtüğü Nitelik              :Bilişsel işlevler (Sözel bellek,dikkat algı.

Ölçek Türü                               :Soru-Cevap(Bireysel olarak uygulanır)

Kimlere Uygulanabildiği:Yetişkinlere uygulanır.

Uygulama Süresi                      :10 dk

Kapsamı                                  :28 itemden oluşan,kognitif kaybı test eden bir ölçektir.

Materyali                                  :28 maddelik form,kalem,silgi.

2.BECK DEPRESYON ENVANTERİ

Ölçtüğü Nitelik              :Depresyonda görülen bilişsel,duygusal ve güdüsel olanlarda ortaya çıkan belirtiler .

Ölçek Türü                    :Kağıt-Kalem testi.Grup olarak uygulanabilir.

Kimlere Uygulanabildiği:Yetişkinlere

Uygulama Süresi                      :Zaman sınırlamsı yoktur.Yaklaşık 10-15 dk.

Kapsamı                                  :Envanter toplam 21 maddeden oluşur.

Materyali                                  :Soru formu,yanıt formu.

Uygulanışı                                :Bireyin kendi kendine yanıtlayabileceği,uygulaması kolay bir envanterdir.

3.BECK ANKSİYETE ÖLÇEĞİ

Ölçtüğü Nitelik                          :Subjektif anksiyete ve somatik belirtiler_kaygı düzeyi.

Ölçek Türü                               :Kalem-kağıt testi.Grup olarak uygulanabilir.

Kimlere Uygulanabildiği:Genç ve yetişkinlere.

Uygulama Süresi                      :Zaman sınırlaması yok.Yaklaşık 15 dk.

Kapsamı                                  :Kaygı düzeyini ölçen 21 maddeden oluşan bir ölçektir.

Materyali                                  :Soru formu,yanıt kağıdı.

4.HAMILTON DEPRESYON DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ( HAMILTON D.Ö)

Ölçtüğü Nitelik                          :Depresif bozuklukların şiddeti ve belirtileri.

Ölçek Türü                               :Kağıt kalem testi.Bireysel olarak uygulanır.

Kimlere Uygulanabildiği:Yetişkinlere

Kapsamı                                  :Ölçek 21 depresif belirtinin şiddetini 3 ile 5 arasında değişen skalada değerlendirir.

Materyali                                  :Soru formu

5.SCL-90 (RUHSAL BELİRTİ TARAMA LİSTESİ)

Ölçtüğü nitelik                          :Psikolojik sıkıntı belirtileri.

Ölçe türü                                  :Kağıt-kalem testi grup olarak da uygulanabilir.

Kimlere uygulanabildiği            :Yetişkinlere

Uygulama süresi                       :Zaman sınırlaması yok.yaklaşık 20.30 dk

Kapsamı                                  :Kendini anlatman envanteri olarak kullanılan ölçek, 90 maddeden ve 10 alt testden oluşur.

          Alt testler:SOMATİZASYON

                           OBSESİF-KOMPULSİF

                            KİŞİLER ARASI DUYARLILIK

                            DEPRESYON

                            KAYGI

                            ÖFKE-DÜŞMANLIK

                            FOBİK ANKSİYETE

                            PARANOİD DÜŞÜNCE

                            PSİKOTİZM

                            EK MADDELER

Uygulanışı        :Bireyin kendi kendine yanıtlayabileceği uygulanması kolay bir ölçektir.

 

6.BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ (BENTON URT)

Ölçtüğü Nitelik                          :Görsel Bellek

Ölçek Türü                               :Performans testi_Bireysel olarak uygulanır.

Kimlere Uygulanabilir                :8 yaş üstü bireylere

Uygulama Süresi                      :15 dk

Kapsamı           :Testin 2 formu vardır.

            1:Desen_Bu formun C,D ve E formları vardır.

            2:Seçme_Bu formun F ve G formları vardır.

Materyali C,D, E-Formları için 10’ar kart.

 

Toplam Süre              : 1 gün

Verilecek Belge       : ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKA